🔒
Van harte welkom bij Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENFRITplhuČeskyRU

Privacy Policy

PRÄZI-FLACHSTAHL AG
Günther-Claas-Straße 1
48351 Everswinkel

Telefoon +49 2582 / 76-126
Fax +49 2582 / 76 136

www.praezi.de
info[at]praezi[dot]de


Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

a) Verantwoordelijk conform art. 4, par. 7, van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) is PRÄZI-FLACHSTAHL AG, Günther-Claas-Straße 1, 48351 Everswinkel info[at]praezi[dot]de (zie ons impressum). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz[at]praezi[dot]de of op ons postadres met de vermelding "Functionaris voor gegevensbescherming".

b) Als we voor bepaalde functies van onze service vertrouwen op externe dienstverleners of als we uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve procedures. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik ervan

Wanneer u onze website www.praeziflachstahl.de oproept, verzendt de browser die u op uw apparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen tot ze automatisch wordt verwijderd: IP-adres; datum en tijdstip van de oproep; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van de oproep (concrete pagina); toegangsstatus/HTTP-statuscode; de verzonden hoeveelheid gegevens; website waarvan de oproep afkomstig is; browser; besturingssysteem en -interface en taal en versie van de browsersoftware.

De opgesomde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden: garanderen van een foutloze verbinding met de website; garanderen van een comfortabel gebruik van onze website; evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6, par.1, zin 1, onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de opgesomde doeleinden voor de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.
Daarnaast maken we gebruik van cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Nadere toelichting daarbij vindt u onder nr. 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het e-mailadres info[at]praezi[dot]de.
De gegevensverwerking met het oog op communicatie met ons gebeurt in overeenstemming met art. 6, par.1, zin 1, onder a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats.

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als: 

 

  • u hiervoor conform art. 6, par.1, zin 1, onder a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) expliciet toestemming hebt gegeven,
  • de overdracht overeenkomstig art. 6, par.1, zin 1, onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een primair specifiek te beschermen belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens,
  • in het geval dat voor de overdracht conform art. 6, par.1, zin 1, onder c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een wettelijke verplichting bestaat, en
  • dit wettelijk is toegestaan en dit conform art. 6, par.1, zin 1, onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist is voor de afwikkeling van contractuele betrekkingen met u.

Cookies

Deze website voldoet aan de verplichting om u te wijzen op het gebruik van cookies. Door cookies te gebruiken kunnen internetpagina's gebruikersvriendelijk, effectief en veiliger gemaakt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie over gebruikersactiviteiten die tijdelijk door de browser op de computer van de betreffende gebruiker worden opgeslagen. Ze bevatten bijvoorbeeld informatie over bezoekvoorkeuren en website-instellingen. U kunt de cookies die zijn opgeslagen voor elke website inzien en beheren:

Door toe te staan dat cookies op uw computer worden opgeslagen, maakt u het mogelijk dat de inhoud en structuur van deze homepage aan uw specifieke behoeften kan worden aangepast. Website-instellingen worden gedurende een bepaalde tijd opgeslagen en bij het volgende bezoek weer ingelezen. Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 van kracht wordt/is geworden zijn webmasters verplicht zich te houden aan de basisverordening die is gepubliceerd op eu-datenschutz.org en hun gebruikers te informeren over het verzamelen en gebruik van gegevens. De rechtmatigheid van de verwerking wordt in hoofdstuk 2, artikel 6 van de AVG gemotiveerd.

Bron van de cookie-instructie: eigene-homepage.net

Gebruik van onze webshop

a) Als u iets in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van het contract noodzakelijk dat u de persoonsgegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, par.1, zin 1, onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarmee we uw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Als u een account aanmaakt onder "Mijn account", dan worden de door u verstrekte gegevens op herroepelijke basis opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u op elk moment in het klantgedeelte deactiveren.
We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons gamma of om u e-mails met technische informatie te sturen.

b) Op grond van bepalingen uit het handels- en fiscaal recht zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] beperken we echter de verwerking ervan, dat wil zeggen dat uw gegevens vanaf dan alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

c) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonsgegevens te voorkomen, wordt het bestelproces met SSL versleuteld.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen auf unserer Webseite auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein. Dadurch können deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten eingebunden werden (nachfolgend bezeichnet als “Inhalte”). Die Vorraussetzung hierfür ist, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, weil sie ohne die IP-Adresse keine Inhalte an deren Browser senden könnten. Daher ist die IP-Adresse für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.

Wir bemühen uns nur Inhalte zu verwenden, deren jeweiliger Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwendet. Drittanbieter können ausserdem so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden, wodurch Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden können. Pseudonymen Informationen können ebenfalls in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden. Diese enthalten unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes und können auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 

Youtube

Wir binden auf unserer Webseite Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, in unsere Website ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Der Websitebetreiber bindet die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. ‚Cookies‘, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website, die door de cookie wordt verzameld, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar bewaard. Indien deze website geen IP-adressen bijhoudt, dan wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Gemeenschap uit deze gegevens verwijderd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar uit de gegevens verwijderd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder andere diensten voor het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt geregistreerd, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt voorkomen dat cookies opgeslagen worden door de overeenkomstige instelling in uw browser aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website ten volle zal kunnen gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat de door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google verstuurd worden en door Google verwerkt worden door op de volgende link te klikken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie opgeslagen die elke latere registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en bescherming van de privacy vindt u ophttp://www.google.com/analytics/terms/de.htmlof ophttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen u erop dat aan de code van Google Analytics op deze website de code ‚gat._anonymizeIp();‘ werd toegevoegd, die een geanonimiseerde registratie van IP-adressen waarborgt (zog. IP-masking).

Rechten van de betrokkenen

a) U hebt ten opzichte van ons de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 

  • recht op informatie,
  • recht op rectificatie of verwijdering,
  • recht op beperking van verwerking,
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
  • recht op gegevensoverdracht.

b) U hebt ook het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6, par.1, zin 1, onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om conform art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of dat het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt geïmplementeerd.

Als u uw intrekkingsrecht of recht van bezwaar wilt uitoefenen, stuur dan gewoon een e-mail naar info[at]praezi[dot]de.

Gegevensbeveiliging

We gebruiken tijdens uw bezoek aan de website de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL)-procedure met een 2048-bit versleuteld X.509-certificaat van de non-profit Internet Security Research Group (ISRG), gevestigd in San Francisco, VS. Of een bepaalde pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verstuurd, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk onderaan in uw browser.

We nemen trouwens ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

Actuele stand en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is op dit moment geldig en heeft als versiedatum mei 2018.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u op elk moment op de website nalezen en afdrukken onder Gegevensbescherming.

menu
PRÄZI maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze pagina comfortabeler te laten verlopen. Door op 'OKAY' te klikken zonder dat u de cookie-instellingen van uw browser wijzigt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. Lees voor meer informatie onze cookie-richtlijn.
OKAY