🔒
Welcome at Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENnlFRITplČeskyRU

Adatvédelmi és Adatkezelési

PRÄZI-HUNGARIA Kft.
H-5311 Kisújszállás
Pf. 47
Magyarország

Phone +36 (0)  59 520 160
Fax +36 (0) 59 520 040

www.praezi-hungaria.hu
info(at)praezi-hungaria(dot)hu

Download:  Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat fin.pdf


Adatvédelemi

PRÄZI-FLACHSTAHL AG
Günther-Claas-Straße 1
48351 Everswinkel

Tel +49 2582 / 76-126
Fax +49 2582 / 76 136

www.praezi.de
info[at]praezi[dot]de

A személyes adatok összegyűjtésére vonatkozó információk

A továbbiakban tájékoztatjuk a weboldalunk használatához kapcsolódó személyes adatok összegyűjtéséről. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely Önre személyesen vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail-címek, felhasználói viselkedés.

a) Felelős személy az uniós általános adatvédelmi rendelet (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) 4. cikkének 7. bekezdése értelmében a PRÄZI-FLACHSTAHL AG, Günther-Claas-Straße 1, 48351 Everswinkel info[at]praezi[dot]de (lásd: Impresszum). Adatvédelmi tisztviselőnket a datenschutz[at]praezi[dot]de címen vagy postacímünkön éri el az „Adatvédelmi tisztviselő” megjelöléssel.

b) Amennyiben ajánlatunk bizonyos funkcióihoz megbízott szolgáltatókat veszünk igénybe, illetve adatait kereskedelmi célokra kívánjuk felhasználni, az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk a mindenkori folyamatokról. Ekkor a tárolás időtartamának meghatározott feltételeit is ismertetjük.

Személyes adatok összegyűjtése és tárolása, valamint használatuk típusa és célja

 

Weboldalunk – www.praeziflachstahl.de – megtekintésekor a végfelhasználói készülékén alkalmazott böngésző automatikus információkat küld weboldalunk szerverének. Ezen információk ideiglenes tárolása egy ún. naplófájlban történik. A következő információkat a rendszer az Ön közreműködése nélkül tárolja, egészen az automatikus törlésig: IP-cím; kérelem beérkezésének dátuma és időpontja; időzóna-eltérés a greenwichi középidőhöz képest; a kérés tartalma (konkrét oldal); hozzáférési állapot/HTTP-állapotkód; a mindenkor továbbított adatmennyiség; a kérés forrásául szolgáló weboldal; böngésző; operációs rendszer és felülete, továbbá a böngészőszoftver nyelve és verziója.

Az említett adatokat a következő célokra dolgozzuk fel: zökkenőmentes kapcsolat létrehozására a weboldallal; weboldalunk kényelmes használatának biztosítására; a rendszerbiztonság és stabilitás kiértékelésére, valamint további adminisztrációs célokra.

Az adatfeldolgozás jogi alapját a DSGVO 6. cikk 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja képezi. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból ered. Az összegyűjtött adatokat semmiképpen sem használjuk arra, hogy az Ön személyére nézve következtetést vonjunk le.

Ezenkívül weboldalunk meglátogatásakor cookie-kat és elemző szolgáltatásokat használunk. Ezzel kapcsolatban részletes magyarázatot az adatvédelmi nyilatkozat 4. és 5. pontjában talál.

b) Bármilyen felmerülő kérdés esetén kapcsolatba léphet velünk az info[at]praezi[dot]de e-mail-címen.
Az adatoknak a velünk való kapcsolatfelvétel céljából történő feldolgozása a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának a) pontja alapján történik, az Ön önkéntes hozzájárulásával.

Adattovábbítás

Személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítása a felsoroltaktól eltérő célokra nem lehetséges.

Kizárólag akkor továbbítjuk személyes adatait harmadik félnek, ha: 

 

  • Ön ehhez a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának a) pontja alapján kifejezetten hozzájárul;
  • az adatok továbbítása a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának f) pontja alapján jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek jogos egyéni érdeke fűződik adatai továbbításának megtagadásához;
  • az adattovábbítás során a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának c) pontja alapján törvényi kötelezettség áll fenn, továbbá
  • ez jogilag megengedett, és a DSGVO 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának b) pontja alapján az Önnel létesítendő szerződéses jogviszony ezt megkívánja.

Cookie-k

Ez a weboldal teljesíti a cookie-k használatára való felhívás kötelezettségét. A cookie-k használatával a weboldalak felhasználóbaráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehetők. A felhasználó tevékenységei alapján információs pontokkal rendelkező szöveges fájlok kerülnek ideiglenesen tárolásra a felhasználó böngészőjében. A látogatás preferenciái és a weboldal-beállítások ezáltal meghatározhatók és tárolhatók. A tárolt cookie-kat az egyes webhelyek esetében megtekintheti és kezelheti:

A cookie-k tárolásával Ön lehetővé teszi a honlapnak az egyes látogatói igényekhez történő tartalmi és szerkezeti hozzáigazítását. A weboldal beállításai korlátozott ideig tárolásra, majd újabb látogatás során letöltésre kerülnek. A 2018. évi (EU) GDPR alkalmazásával a webmesterek kötelesek követni a eu-datenschutz.org alatt közzétett általános rendeletet, és ennek megfelelően tájékoztatni a felhasználóikat az adatok gyűjtéséről és értékeléséről. A feldolgozás jogszerűségét a GDPR 2. fejezet 6. cikke adja.

A cookie-tájékoztató forrása: eigene-homepage.net

Webshopunk használata

a) Ha webshopunkban rendelést kíván leadni, a szerződéskötéshez meg kell adnia személyes adatait, amelyekre a rendelése lebonyolításához van szükségünk. A szerződések feldolgozásához szükséges kötelezően kitöltendő mezőket külön jelöléssel láttuk el, az egyéb adatok megadása önkéntes alapon történik. Az Ön által megadott adatokat rendelése lebonyolításának céljából dolgozzuk fel. A feldolgozás során fizetési adatait saját bankunkhoz továbbíthatjuk. Az adatfeldolgozás jogi alapját a DSGVO 6. cikk 1. bekezdése 1. mondatának b) pontja képezi.

Lehetősége van arra, hogy önkéntes ügyfélfiókot hozzon létre, amelyen adatait a későbbi vásárlásokhoz meg tudjuk őrizni. A „Saját fiók” menüpont alatt létrehozott fiók esetén az Ön által megadott adatok tárolása visszavonható módon történik. Minden további adatot – ideértve az ügyfélfiókot is – az ügyfélmezőben bármikor inaktiválhat.

Az Ön által megadott adatokat azzal a céllal is feldolgozhatjuk, hogy Önt a portfóliónk részét képező további érdekes termékekről tájékoztassuk, illetőleg technikai információt tartalmazó e-mailt küldjünk Önnek.

b) A kereskedelmi és adójogi előírások alapján kötelezettséget vállalunk cím-, fizetési és rendelési adatainak tízéves időtartamra való megőrzésére. [Két év elteltével] az adatkezelést korlátozzuk, azaz adatait csupán a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében használjuk fel.

c) Személyes adatainak harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférésének megakadályozására a rendelési folyamatnál SSL titkosítást alkalmazunk.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen auf unserer Webseite auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein. Dadurch können deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten eingebunden werden (nachfolgend bezeichnet als “Inhalte”). Die Vorraussetzung hierfür ist, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, weil sie ohne die IP-Adresse keine Inhalte an deren Browser senden könnten. Daher ist die IP-Adresse für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.

Wir bemühen uns nur Inhalte zu verwenden, deren jeweiliger Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwendet. Drittanbieter können ausserdem so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden, wodurch Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden können. Pseudonymen Informationen können ebenfalls in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden. Diese enthalten unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes und können auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 

Youtube

Wir binden auf unserer Webseite Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, in unsere Website ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Der Websitebetreiber bindet die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Az érintettek jogai

a) Személyes adatai tekintetében a következő jogok illetik meg:

 

  • az adatokba való betekintés joga;
  • helyesbítési és törlési jog;
  • a feldolgozás korlátozásának joga;
  • az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga;
  • adathordozhatósághoz való jog.

b) Továbbá jogosult arra, hogy az általunk feldolgozott személyes adatai tekintetében egy adatvédelmi felügyelő hatóságnál panaszt nyújtson be.

Tiltakozási jog

Amennyiben személyes adatai a DSGVO 6. cikk 1. bekezdése 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekek miatt kerülnek feldolgozásra, Ön a DSGVO 21. cikke alapján tiltakozással élhet személyes adatainak feldolgozásával szemben, ha ezt az Ön különleges helyzetéből fakadó indokok alátámasztják, vagy ha a tiltakozás a közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Utóbbi esetben általános tiltakozási jog illeti meg, amelyet különleges helyzet megadása nélkül életbe léptetünk.
Amennyiben élni kíván visszavonási, ill. tiltakozási jogával, küldjön e-mailt az info[at]praezi[dot]de címre.

Adatbiztonság

A weboldalak látogatása során az elterjedt SSL (Secure Socket Layer) eljárást és a San Francisco (USA) székhelyű, közhasznú Internet Security Research Group (ISRG) 2048 bites, titkosított X.509 tanúsítványát használjuk. Azt, hogy internetes megjelenésünk egy adott oldalát a rendszer titkosítva továbbítja, böngészője alsó állapotsorában a kulcs vagy lakat szimbólumról ismerheti fel.

Alkalmas technikai és szervezeti biztonsági intézkedések révén egyebekben biztosítjuk adatainak véletlen vagy szándékos manipulálással, teljes vagy részleges elvesztéssel, fizikai megsemmisüléssel vagy harmadik fél számára történő illetéktelen hozzáféréssel szembeni védelmét. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat aktuális verziója és módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. májusától hatályos.
Weboldalunk továbbfejlesztése, az azon megjelenő ajánlatok, illetve a módosult jogszabályi, ill. hatósági előírások szükségessé tehetik a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítását. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozat bármikor letölthető és kinyomtatható a www.praeziflachstahl.de/hu/adatvedelem.html oldalról.

menu
A PRÄZI cookie-kat használ annak érdekében, hogy webhelyünkön az Ön látogatása kényelmesebb legyen. Az „OKAY” gombra kattintva Ön – a cookie-beállításainak megváltoztatása nélkül – beleegyezését adja számunkra a cookie-k használatához. További információkért olvassa el a cookie-kkal kapcsolatos irányelveinket.
OKAY