🔒
Welcome at Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENnlFRITplhuRU

Ochrana osobních údajů

PRÄZI-FLACHSTAHL AG
Günther-Claas-Straße 1
48351 Everswinkel

Telefon +49 2582 / 76-126
Fax +49 2582 / 76 136

www.praezi.de
info[at]praezi[dot]de


Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při použití naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout osobně k Vaší osobě jako např. jméno, adresa, emailové adresy, uživatelské chování.

a) Odpovědným dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost PRÄZI-FLACHSTAHL AG, Günther-Claas-Straße 1, 48351 Everswinkel  info[at]praezi[dot]de (viz naše impressum). Náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů je Vám k dispozici na datenschutz[at]praezi[dot]de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „pracovník pověřený ochranou osobních údajů“.

b) V případě, že byste pro jednotlivé funkce naší nabídky chtěli být zpětně informováni o pověřených dodavatelích služeb nebo chtěli své údaje využít pro propagační účely, jste níže detailně informováni o příslušných postupech. Přitom uvádíme i stanovená kritéria doby ukládání.

Shromažďování a ukládání osobních údajů a způsob a účel jejich použití

 

Při vyvolání naší webové stránky www.praeziflachstahl.de jsou prohlížečem, použitým na Vašem koncovém zařízení, automaticky zaslány informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. logfilu. Přitom jsou bez Vašeho přičinění shromážděny a až do automatického vymazání uloženy následující informace: IP adresa; datum čas dotazu; rozdíl časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT); obsah požadavku (konkrétní stránka); přístupový status/HTTP-statuscode; příslušně přenesené množství dat; webová stránka, z které požadavek přichází; prohlížeč; operační systém a jeho rozhraní a jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům: zaručení bezproblémové realizace spojení s webovou stránkou; zaručení komfortního využití naší webové stránky; vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro sběr údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování zpětných závěrů ve vztahu k Vaší osobě.

Mimoto používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a analytické služby. K tomu naleznete bližší vysvětlení pod písm. 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Při dotazech jakéhokoliv druhu Vám nabízíme možnost navázání kontaktu s námi na e-mailové adrese info[at]praezi[dot]de.

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi je realizováno dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) GDPR na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu.

Předání údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nepředáme třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze, pokud: 

 

  • jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 čl. 1 písm. a) GDPR,
  • předání je dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR nutné k uplatnění, realizaci nebo obraně právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující chráněný zájem pro nepředání svých osobních údajů,
  • pro případ, že pro předání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost, a rovněž
  • je toto ze zákona přípustné a dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR pro realizaci smluvních vztahů s Vámi nutné.

Soubory cookies

Tato webová stránka splňuje povinnost o upozornění na používání souborů cookies. Používáním souborů cookies lze internetové stránky udělat uživatelsky přívětivějšími, účinnějšími a bezpečnějšími. V prohlížeči uživatele se přitom dočasně ukládají textové soubory s informacemi na základě aktivit uživatele. Tak lze definovat a ukládat oblíbené navštívené stránky a nastavení webových stránek. Pro každou webovou stránku si můžete prohlížet a spravovat uložené soubory cookies:

Ukládáním souborů cookies umožňujete této domovské stránce provádět obsahové i strukturální úpravy dle individuálních požadavků návštěvníka. Nastavení webové stránky se přitom časově omezeně ukládají a vyvolají při nové návštěvě stránky. Aplikace nařízení GDPR 2018 do praxe zavazuje webové správce k tomu, aby dodržovali základní nařízení zveřejněné na adrese eu-datenschutz.org a informovali uživatele o shromažďování a vyhodnocování dat. Oprávněnost zpracování je zdůvodněna v kapitole 2, článek 6 nařízení GDPR.

Zdroj upozornění na soubory cookies: eigene-homepage.net

Použití našeho internetového obchodu

a) Pokud chcete provést objednávku v našem internetovém obchodu, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste uvedli své osobní údaje, které pro realizaci Vaší objednávky potřebujeme. Povinné údaje nutné pro realizaci smluv jsou zvlášť označeny, další údaje jsou dobrovolné. Vámi uvedené údaje zpracováváme pro realizaci Vaší objednávky. K tomu můžete své platební údaje předat naší firemní bance. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b) GDPR.

Dobrovolně si můžete založit zákaznický účet, pomocí kterého můžete své údaje uložit pro pozdější další nákupy. Při založení účtu pod „Můj účet“ jsou Vámi zadané údaje uloženy s možností opětovného vyvolání. Všechny další údaje, včetně Vašeho uživatelského účtu, můžete v zákaznické zóně kdykoliv deaktivovat.

Vámi uvedené údaje můžeme mimoto zpracovávat, abychom Vás mohli informovat o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo Vám mohli e-mailem zaslat technické informace.

b) Na základě obchodně a daňově právních předpisů jsme povinni Vaše údaje o adrese, platební a objednací údaje uložit po dobu deseti let. Po [dvou letech] provádíme ale omezení zpracování, tzn. Vaše údaje  jsou použity pouze k dodržení zákonných závazků.

c) Pro zamezení neoprávněného přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům je objednací proces šifrován pomocí SSL.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen auf unserer Webseite auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein. Dadurch können deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten eingebunden werden (nachfolgend bezeichnet als “Inhalte”). Die Vorraussetzung hierfür ist, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, weil sie ohne die IP-Adresse keine Inhalte an deren Browser senden könnten. Daher ist die IP-Adresse für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.

Wir bemühen uns nur Inhalte zu verwenden, deren jeweiliger Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwendet. Drittanbieter können ausserdem so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden, wodurch Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden können. Pseudonymen Informationen können ebenfalls in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden. Diese enthalten unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes und können auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 

Youtube

Wir binden auf unserer Webseite Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, in unsere Website ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Der Websitebetreiber bindet die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu k analýze internetu od firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu používání internetové stránky. Informace, které se vytvářejí pomocí cookie při používání této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány do serveru firmy Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP na této internetové stránce, bude vaše IP-adresa firmou Google předtím zkrácena, v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o evropském hospodářském prostoru. Úplná IP-adresa bude pouze ve výjimečných případech přenesena do serveru firmy Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky firma Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnotila, jak používáte tuto stránku, a vytvořila zprávy o aktivitách na internetové stránce a poskytla provozovateli internetové stránky služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP-adresy, které Google Analytics předává z vašeho prohlížeče, nejsou spojovány s ostatními údaji firmy Google. Ukládání cookie můžete příslušným nastavením svého prohlížeče zakázat; upozorňujeme vás ale, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce této internetové stránky. Můžete kromě toho zakázat získávání údajů, které jsou vytvářeny pomocí cookie, a vztahují se k vašemu využití internetové stránky (včetně své IP-adresy), a zpracování těchto údajů firmou Google, pokud si stáhnete z tohoto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) existující plugin do svého prohlížeče a instalujete jej.

Můžete zakázat sběr údajů prostřednictvím Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Bude nastaveno cookie, které zabrání budoucímu sběru údajů při návštěvě této stránky: Deaktivace Google Analytics


Bližší informace k podmínkám používání a ochraně údajů naleznete nahttp://www.google.com/analytics/terms/de.htmlpopř. nahttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme, že na této internetové stránce bylo Google Analytics rozšířeno o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byl zajištěn anonymní sběr IP-adres (tzv. IP-Masking).

Práva dotčených osob

a) V souvislosti s příslušnými osobními údaji máte vůči nám následující práva:

 

  • právo na informace,
  • právo na opravu nebo vymazání,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo nesouhlasu se zpracováním,
  • právo na přenositelnost údajů.

b) Mimoto máte právo stížnosti u dozorčího orgánu ochrany osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany.

Právo nesouhlasu

Pokud jsou Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR zpracovávány, máte právo dle čl. 21 GDPR na uplatnění nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší specifické situace nebo je nesouhlas směřován proti přímé reklamě. V posledním případě máte obecné právo nesouhlasu, které je námi realizováno bez uvedení zvláštní situace.

Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, stačí e-mail na info[at]praezi[dot]de

Bezpečnost údajů

V rámci návštěvy webové stránky používáme SSL postup (Secure Socket Layer) s 2048 bitovým zakódovaným certifikátem X.509 neziskové skupiny Internet Security Research Group (ISRG) se sídlem v San Francisku, USA. Že je jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenášena zakódovaná, poznáte dle zobrazení symbolu klíče, popř. zamknutého zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče.

Abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou nebo proti nepovolanému přístupu třetích stran, používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým vývojem průběžně zlepšována.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné podle stavu v květnu 2018.

Vzhledem k dalšímu vývoji naší webové stránky a nabídek a v důsledku nebo na základě změněných zákonných, popř. úředních předpisů může být nutná změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv vyvolat na webové stránce www.praeziflachstahl.de/cs/ochrana-osobnich-udaju.html a vytisknout.

menu
Společnost PRÄZI využívá soubory cookies, aby byla vaše návštěva na našich stránkách pohodlnější. Kliknutím na tlačítko „OKAY“ bez změny svého nastavení pro soubory cookies nám dáváte svůj souhlas s používáním souborů cookies. Další informace si prosím přečtěte v našich Zásadách pro soubory cookies.
OKAY