Płaskowniki precyzyjne
 

Oszczędność w stosowaniu precyzyjnych elementów wzrasta wraz z racjonalizacją i automatyzacją. Nacisk na usunięcie nieekonomicznych prac wejściowych, które zabierają czas jest ciągle większy. Precyzyjnie szlifowana stal narzędziowa o prostokątnym i kwadratowym profilu w wymiarach z minimalną tolerancją są przygotowane do następnej obróbki. Na stanie magazynu jest do dyspozycji duży wybór wymiarów według norm zakładowych.

Dzięki wyeliminowaniu prac przygotowawczych została uproszczona produkcja ciętych i tłoczonych narzędzi, przyrządów, urządzeń pomiarowych i części maszynowych. Płaskowniki precyzyjne w formie elementów konstrukcyjnych i półproduktu, oszczędzającego czasy obróbki, zyskują w wielu branżach przemysłowych zasadnicze znaczenie. Założeniem do wykorzystania tej zalety jest wysoka dokładność już podczas dostawy. Wszystkie strony części są obrobione i posiadają kąt prosty. Gwarancja nieodwęglonego wykonania powierzchni.

Płaskowniki precyzyjne dostarczamy zgodnie z normą DIN 59350, stal narzędziową, chronioną przed korozją i uszkodzeniem specjalnym opakowaniem o długości 500 lub 1000 mm.

Dostawa w dniu zamówienia.

News

5 marca 2012
NEWS

Rozszerzenie technologii: Odmagnesowanie przedmiotów jako usługa wykonana za pomocy potężnej maszyny do odmagnesowania more


New Biogas Brochure:
repowering for your biogas plant more


Messen

PRÄZI Video

PRÄZI Video